ROZWIŃ NAGŁÓWEK
Biuro Obsługi Firm Mariusz Semenowicz
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

 Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Możecie Państwo liczyć na proste i skuteczne rozwiązania zgodne z polskim prawodawstwem.

 
Standardowa oferta z zakresu BHP obejmuje:
 
  • szkolenia wstępne i okresowe BHP,
  • prowadzenie kompleksowych i problemowych kontroli stanu BHP,
  • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP,
  • udział w ocenie ryzyka zawodowego,
  • opracowywanie instrukcji ogólnych BHP i stanowiskowych,
  • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa praca w odniesieniu do BHP,
  • udział w dochodzeniach powypadkowych,
  • założenie wymaganych przepisami prawa pracy rejestrów z zakresu BHP,
  • wykonywanie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
  • reprezentowanie klienta w przypadku kontroli organów np. PIP, PIS.